Hana Dostalová Fyzio

Od klasické fyzioterapie až k moderním trendům a metodám


Hana Dostalová
soukromá fyzioterapie v BrněRegistrovaná odborná fyzioterapeutka MZ ČRCertifikovaný DNS terapeutOsvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohleduZkušenosti v oboru fyzioterapie od roku 1989

 

Vzdělání:

 • Specializační studium v oboru Aplikovaná fyzioterapie (atestace), Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 2011
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, MZ ČR, 2005-2035
 • Rehabilitační pracovník, Střední zdravotnická škola Merhautova Brno, 1989


Praxe:


 • FDNsP, Černopolní, 1989-1992
 • Rehabilitace Libuše Hirtová, 2003-2004
 • Centrum léčebné rehabilitace, MUDr. Antonín Koukal, 2004-2007
 • MOÚ Žlutý Kopec, oddělení fyzioterapie, 2007-2013
 • FN Brno, spinální jednotka,2017-2018
 • Rehabilitace Budějovická, Žlutý Kopec, 2013-dosud

 

Odborné kurzy, konference, přednášky:

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, část D, 2018
 
 • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu, Mgr. F. Mareš, 2016
 • Kineziotape-korekce, Kamil Štědrák, 2016
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, část A – C, 2014-2016
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu, Bartocz Rutowicz Ph.D., 2015
 • SM systém, část A – B, MUDr. Kateřina Smíšková, 2014
 • Kineziotaping, Mgr. Tereza Dvořáková PhDr., 2012
 • MTD – metoda Mc Kenzie, část A-C, Eva Nováková, 2011-2012
 • Instruktor Body and mind, Mgr. Lenka Velická, 2009
 • Metoda Brunkow, PhDr. I. Palaščáková – Špringrová PhDr., 2008
 • Komplexní léčba lymfedému, technika manuální mízní drenáže, MUDr. Karel Benda Dr. CSc., 2007
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie), M.  Michková, 2007
 • Kurz v technikách vědomé posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách, PaedDr. P. Švejcar, 2006
 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, H. Volejníková, 2006
 • Diagnostické a terapeutické postupy využívané při stabilizaci páteře, Mgr. Michaela Vaverková, 2006
 • Brügger – koncept, Doc. PaedDr. D. Pavlů CSc., 2005
 • Balance ve fyzioterapii, Doc. PaedDr. D. Pavlů CSc., 2004

Kontakt

Hana Dostalová

tel.: +420 608 628 716